نماز شب

نماز شب

تاریخ : 20 مهر 1397 نویسنده : ali موضوع : آغازی دیگر حیاتی دیگر / نمازشب
عبادت و راز و نیاز با تنها معبود جهان هستی، آن هم در دل تاریك شب، برای «اهل دل» لذّتی فوق العاده و غیر قابل وصف دارد. آنان كه توفیق شب زنده‌داری نصیبشان می‌شود و قطره‌ای از محبت پروردگار بر مشام جانشان رسیده است، تمام دنیا و آنچه در آن است، در نظرشان كوچك و حقیر است. سیّد السّاجدین امام زین العابدین(علیه السلام) در مناجات با حضرت حق، عرضه می‌دارد: «ای معبود من! كیست كه شیرینی محبّتت را چشیده باشد