نماز شب

نماز شب

تاریخ : 20 مهر 1397 نویسنده : ali موضوع : آغازی دیگر حیاتی دیگر / نمازشب
عبادت و راز و نیاز با تنها معبود جهان هستی، آن هم در دل تاریك شب، برای «اهل دل» لذّتی فوق العاده و غیر قابل وصف دارد. آنان كه توفیق شب زنده‌داری نصیبشان می‌شود و قطره‌ای از محبت پروردگار بر مشام جانشان رسیده است، تمام دنیا و آنچه در آن است، در نظرشان كوچك و حقیر است. سیّد السّاجدین امام زین العابدین(علیه السلام) در مناجات با حضرت حق، عرضه می‌دارد: «ای معبود من! كیست كه شیرینی محبّتت را چشیده باشد
سرنوشت

سرنوشت

تاریخ : 20 مهر 1397 نویسنده : ali موضوع : کلام بزرگان
آیت الله حق شناس : سرنوشت هر کس به دست خودش است.  می تواند در چاه بماند می تواند خلاص شود، اگر دیدید که قلب شما را چیزی مسموم می کند از آن احتراز کنید. اگر یک وقت به طاعت زیاد راه پیدا کردی یک موقع خودت را مسلمان زمانه حساب نیاوری.  به هر کجا که رسیدی بالاتر از آن هم وجود دارد.